Tuesday, March 8, 2011

School Yard Songs and other Pinoy Rhymes


Pattycake rhymes and other songs I remember from first grade:

  • Sen, Sen, Sen playmates come on and play with me, are you my darling friend? For ever mo-mooore! (very catchy and gets faster after every patty cake level, though I no longer recall the whole song)
  • Monkey monkey anabelle, how many monkeys do you see?
  • Si Pepito natutulog walang kulambo, walang kumot...
  • 123 Asawa ni Marie Araw Gabi Walang Panty! (Hmm...kaya pala napapataas ng kilay Mommy ko noon)
  • Tong Tong pakitong kitong, alimango sa dagat malaki at masarap...
  • Sasara ang Bulaklak, Bubuka ang bulaklak, lalabas ang reyna, pakendeng kendeng pa...
  • Sweet Violet, sweeter than the roses are red, over and over and over again... sweet violet!
  • Shaggedy Shaggedy Sha Po Po!
  • Siritsit Kawali...
  • langit-lupa impiyerno, imp-imp-yernoooo!

0 comments: